Kokosový ostrov - Isla De Coco

na palubě lodi Wind Dancer či Okeanos Agressor

Kokosový ostrov leží 600 km od pobřeží Kostariky. Je to největší neobydlený ostrov světa a jediný, který má dostatek dešťových srážek, aby na něm mohl existovat tropický deštný les. Díky své izolovanosti je také místem výskytu velkého množství endemických ryb a rostlin. Kokosový ostrov je také znám jako oblíbené místo zastávek pirátů již od roku 1500.

Kokosový ostrov byl zařazen mezi přírodní památky UNESCO v roce 1997. Okolí ostrova je domovem mnoha velkých tvorů, jako jsou žralok kladivoun, žralok dlouhoploutvý (bělocípý), dokonce i žralok obrovský, množství rejnoků, tuňáků a dalších ryb.

Výpravy na lodi Wind Dancer či Okeanos Agressor zahrnují i návštěvu ostrova a koupání pod jeho mnohými vodopády (v případě dobrého počasí).  Všechny desetidenní výpravy zahrnují 7 kompletních dní věnovaných potápění.

Při potápění budete doprovázeni zkušenými instruktory. Na palubě lodi si vyberete svého potápečského partnera z pasažérů stejně tak jako z instruktorů. Na lodi má každý účastník výpravy vyhrazený dostatečný zamykatelný úschovný prostor pro své vybavení.

Potápěčské podmínky

Budete se potápět ve vodě o teplotě mezi 22 - 28°C s chladnými termoklinami. Většina klientů provádí 3-4 ponory každý den, takže nějaký druh ochrany je potřeba. 3-5 mm neoprenová kombinéza či neoprénové "šortky" jsou doporučené celoročně. Veškeré ponory se provádějí z motorových člunů.

Na lodi máte k dispozici 80 kubické bomby, zátěžové opasky i zátěže. Všechny bomby mají americký typ ventilů (K), bohužel nemají evropský typ DIN, takže budete potřebovat redukci. Je zde limitovaný počet 15 litrových bomb. Lze si je rezervovat předem, cena je USD 90,-

Hlavní atrakcí Kokosového ostrova jsou velcí mořští živočichové, jako jsou žraloci kladivouni, rejnoci, mořské želvy a obří rybí hejna. Příležitostně zde lze pozorovat žraloka obrovského, mečouny a delfíny skákavé.

Mořské dno v okolí Kokosového ostrova je sopečného původu. Většina ponorů se pohybuje mezi 15-30 metry s viditeností mezi 24-30 metry. Nejlepší podmínky pro potápění jsou z člunů. Můžete se potopit až 4x za den. Denně jsou v plánu 3 denní ponory z člunů a 1 volitelný noční. Noční ponory jsou nově regulovány a mohou být nabídnuty jen 3x během výpravy. Čluny jsou 7 m dlouhé. Najdete zde dostatečný prostor pro kamerové vybavení. Dostat se z člunu a do člunu je snadné. Poté co dokončíte ponor Vám asistent pomůže s kyslíkovou bombou. Na každém člunu je potápěčský instruktor. Po ukončení ponoru mu podáte svou zátěž a zbytek je snadný. Veškeré ponory by měly  být prováděny na základě Vám sdělených limitů a standardů, které jste získali během potápěčských kurzů. Všechny ponory by měly být plánovány bez dekomprese. Účastníkům bude zdarma poskytnut GPS systém, pro případ pohotovosti.

32 hodinová plavba od pobřeží k ostrovu a zpáteční 28-32 hodinová plavba může být pro některé osoby nepříjemná. Proto doporučujeme abyste se vybavili pro případ mořské nemoci. Pro potápěče s menší zkušeností může být potápění u Kokosového ostrova náročnější díky neklidnému moři a proudům. Tato výprava není vhodná pro úplné začátečníky a handikepované potápěče.

Doporučujeme, abyste se vybavili: maskou, ploutvemi, šnorchlem, regulátorem s manometrem/tlakoměrem, hloubkovým měřičem, ponorovým "počítačem", kompenzátorem vztlaku, potápěčskými rukavicemi.

Výrazně doporučujeme: náhradní masku, potápěčské hodinky, potápěčské světlo, bezpečnostní "klobásu", píšťalku, potápěčský alarm, zrcadlo a/nebo další bezpečností zařízení. Potápečské počítače jsou povinností. Každý jednotlivý kus vybavení by měl být označen způsobem, který odolá vodě. Kvůli termoklinám a vzestupným proudům doporučujeme  3mm neoprénový oblek jako minimum. Většina potápěčů využívá 5mm oblek, včetně bot a kapuce.

Co byste měli vědět před vlastní cestou

Je důležité upozornit naši kancelář na jakékoli změny na poslední chvíli o svém příletu a odletu nebo jakékoliv změny vašich e - mailových adres a telefonních čísel.  Rezervační kancelář je s lodí Wind Dancer v neustálém kontaktu.

Doporučujeme Vám si mezi příruční zavazadla přiblit regulátor , masku , ploutve a plavky , náhradní oblečení , léky a toaletní potřeby . V případě ztráty/zpoždění zavazadla Vám těchto pár věcí usnadní nastálou situaci. Označte si dobře veškerá zavazadla jménem - i jménem lodi -Wind Dancer - usnadní to posádce při identifikaci Vás i vašich zavazadel při vyzvedávání z hotelů v San José.

Prosíme o oznámení nejpozději 14 dnů před datem odjezdu, v jakém hotelu jste ubytováni nebo kde dojde k setkání s posádkou. Pokud tak neučiníte, může dojít k tomu, že nebude dostatek prostoru v autobuse a budete si muset dopravu k lodi obstarat sami.

PŘÍLET

Účastníci výpravy MUSÍ mít zajištěnou minimálně jednu noc v San José  1 den před naloděním na Wind Dancer, aby bylo možné dodržet časový harmonogram transferu ze San José do přístaviště v Puntarenas. Po příletu jste zodpovědní za zajištění dopravy do hotelu. Lodní společnost vyzvedává v těchto dvou hostitelských hotelích - INDIGO hotel nebo Holiday Inn, San José, Escazú. Jsou to jediné hotely, ve kterém autobus lodní společnosti své klienty vyzvedává.

V první den trasferu autobus nejprve vyzvedává klienty v  Holiday Inn a teprve poté v Indigo. Ze San José pak cesta do přístavu trvá zhruba 2 hodiny. Pokud zvolíte k ubytování jiný hotel, musíte se sami dopravit včas do jednoho ze zmíněných hotelů, kde autobus klienty vyzvedává.

Na konci lodní výpravy Vás opět společnost odveze autobusem do San José (opět ke zmíněným dvoum hotelům a na letiště).

Důvodem změny času vyzvednutí v hotelích či zpáteční odvoz může být ovlivněn stavem přílivu a odlivu.

Prosíme Vás proto o informování lodní společnosti 14 dní před odjezdem, v kterém hotelu budete ubytování + vaše čísla pasů.

Čísla pasu musí být předloženy ke schválení  před cestou na  Kokosový ostrov. Neudání pasů, může mít za následek storno rezervace.

Pokud plánujete příjezd do přístavu v Puntarenas samostatně, prosíme, abyste nás o tom informovali. Na loď můžete nastoupit 1 hodinu před plánovaným odplutím.

Wind Dancer - Puntarenas - adresa přístavu:

Pokud jedete do přístavu vlastní dopravou, zde je španělská adresa přístavu:50 metros este de la Municipalidad de Puntarenas Tapia azul , Porton blanco, telefon +506- 2661-3062

Loď může být ukotvena na otevřeném moři (z důvodu silného odlivu). Pokud k tomu dojde, budete na loď převezeni člunem a vaše zavazadla naložíme taktéž.

Pasy a dokumenty


Účastníci výpravy musí mít aktuální pas , odpovídající finanční prostředky na obživu a zpáteční letenku na cestu do/z Kostariky .

Je povinností jednotlivých cestujících, aby měli veškeré nutné doklady ve stavu, který vyžadují zákony jejich země a Kostariky (víza, pokud letíte přes USA, biometrický pas, registrace na americké ambasádě při přesedání na území USA). Vždy zkontrolujte, zda váš pas je platný alespoň po dobu následujících šesti měsíců a zda-li splňujete vízové ​​povinnosti .

Vzhledem k tomu, předpisy v jednotlivých zemích liší , obraťte se na konzulát nebo velvyslanectví své země.

Rezervační kancelář a personál nemůže převzít odpovědnost za cestující, kteří nebudou mít  správnou dokumentaci.

C - KARTY DIVEWORLD CLUB

Nezapomeňte si vzít s sebou c - kartu a doklad o certifikaci . Potápěčský instruktor vyžaduje doklad o certifikaci před prvním ponorem . Jste-li opakování klienti lodní společnosti Agressor/Wind Dancer, jste automaticky zařazeni do DiveWorld Club a máte nárok na slevy na palubě lodi. Vaše členství bude uvedeno přímo v rooming listu kapitána lodi.

Registrace účastníků výpravy

Po provedení rezervace, lodní společnost vyžaduje vyplnění registračního formuláře každým jednotlivým účastníkem výpravy. Formulář můžete vyplnit online. Po provedení rezervace Vám zašleme aktuální link, na kterém výše zmíněný formulář naleznete. Klienti, kteří nebudou mít vyplněný formulář a neodsouhlasí itinerář výpravy, nebudou puštěni na palubu lodi.

Nové - povinné pojištění pro případ evakuace

od ledna 2013 je v platnosti nový povinný poplatek USD 30,-- (evakuační plán pro stav nouze), který každý účastník je povinnen uhradit v hotovosti na palubě lodi.

Pokud by u Kokosového ostrova došlo při potápění k nehodě a byla by potřeba rychlá lékařská pomoc, vzhledem k velké vzdálenosti od pevniny, je nezbytně nutné, aby zraněný účastník byl co nejrychleji převezen do nemocnice (což je v tomto případě zprostředkováno letecky). Tato služba je poskytována cestovatelskou zdravotnickou záchrannou službou (ZZS Traveler) a Divers Alert Network, která má daná povolení a kdykoliv může u Kokosových ostrovů přistát.

Proto je požadován tento příplatek, i přesto, že klient má mezinárodní pojištění ze své země. Vyřizování daných povolení jednotlivými pojišťovnami se může protáhnout natolik, že by mohlo ohrozit život zraněného účastníka výpravy, proto bylo přistoupeno k tomu jednotnému pojištění.

Tato pojistka chrání i zbylou část výpravy (nezraněné účastníky), pokud by totiž pojišťovna zraněného potápěče nereagovala dostatečně rychle, poviností kapitána lodi, je vydat se okamžitě na zpáteční cestu k pevnině. Tím by byly poškozeni všichni účastníci výpravy, nejen zraněný potápěč.Tato pojistka se nicméně vztahuje jen na přepravu do nemocničního zařízení, nevztahuje se na zdravotní ošetření.

Mezinárodní zdravotní a úrazové pojištění (s příplatkem za rizikové sporty), je POVINNÉ pro každého účastníka zájezdu.

Doporučujeme kompletní pojštění lékařské/pro případ nehody/zavazadel/storna zájezdu. Potvrzení o pojištění bude kontrolováno potápěčskými instruktory před prvním ponorem.

V případě, že budete nuceni zrušit cestu - obeznamte se prosím podrobně se stornopodmínkami.

Poplatky a daně

Kostarická vláda požaduje poplatek ve výši 245 dolarů , které musí být zaplacena pouze v hotovosti, (cestovní šeky nejsou přijímány) . Počínaje 1.1.2013 se tento poplatek platí na palubě spolu s 30 dolary za nouzový evakuační plán .

Jedná se o povolení ke vstupu a pobyt u pobřeží Kokosového ostrova. Prostředky jsou využívány k ochraně a správě této odlehlé oblasti.

Kromě toho počítejte s odletovou taxou, která se platí na letišti před odbavením, ve výši USD 29,--/osoba.

Lékařské ošetření na palubě lodi.

Wind Dancer má komplexní sadu první pomoci na palubě, včetně kyslíku a AED.

Doporučujeme však abyste si sebou přivezli léky na nevolnost /proti mořské nemoci - kinetóze a další léky, o kterých se domníváte, že můžete během cesty potřebovat (doporučujeme náplasti, oční kapky apod.). Proudy a vítr mohou způsobit mírný pohyb jachty.  Doporučujeme, aby si každý účasník před cestou nechal provést komplexní lékařské vyšetření.

Nejbližší přetlakové komory se nacházejí ve městě San Jose, Golfito a Puntarenas.

Posádka jachty Wind Dancer není schopná přijímat k úschově léky, které vyžadují chlazení. V případě, že host má lék vyžadující udržení určité teploty, budou muset cestovat s přenosným chladícím zařízením s chladícími náplněmi. Na jachtě bude dostatek ledu, ale zaměstnanci jachty nemohou přijímat od klientů jakýkoliv majetek nebo odpovědnost za řádnou péči a skladování léků. Ty by měl mít každý účastník u sebe v kajutě.

Uvnitř lodi či na potápěčských člunech je ZÁKAZ KOUŘENÍ. Kouření je povolenou pouze v zadní části jachty na sluneční terase.

Jachta Wind Dancer

jedná se o 120 stop velkou jachtu, vybudovanou pro pohodlí a bezpečí. Jedná se o naftou poháněnou loď, pohybující se 10 uzlů a vybavenou zásuvkami na 110 voltů. Nabízí ubytování pro 22 klientů v 9 deluxe kajutách s manželskými lůžky ve spodní části palandy a jednolůžky v horní části palandy, 1x owner kajuta s manželkým lůžkem velikosti queen a 2x master kajuta, z kterých jedna má dvě individuální lůžka a druhá manželské lůžko velikosti king.

Každá kajuta má vlastní sociální zařízení a skladovací prostory pro Vaše zavazadla.

Jachta má navíc prostorný společenský salon, krytou a nekrytou sluneční terasu, lehátka, křesla, bar, gril a kompeletní foto centrum. Na lodi je možné používat video v obou formátech NTSC a PAL.

Lodní společnost nezodpovídá za ztrátu/krádež jakýchkoliv zavazadel během cesty.

Doporučujeme Vám být velmi opatrní na vaše foto a elektronické vybavení. Tyto přístroje by měli být vždy dobře uloženy, v době, kdy nejsou používány, aby se předešlo jejich poškození.

Jachta Okeaons Agressor

jedná se o 110 stop velkou jachtu, vybudovanou pro pohodlí a bezpečí. Jedná se o naftou poháněnou loď, pohybující se 10 uzlů a vybavenou zásuvkami na 110 voltů. Nabízí ubytování pro 22 klientů v 9 dvoulůžkových kajutách a 1x čtyřlůžkovou kajutou.

Každá kajuta má vlastní sociální zařízení a skladovací prostory pro Vaše zavazadla.

Jachta má navíc prostorný společenský salon, sluneční terasu, lehátka, křesla, bar, gril a kompeletní foto centrum. Na lodi je možné používat video v obou formátech NTSC a PAL.

Lodní společnost nezodpovídá za ztrátu/krádež jakýchkoliv zavazadel během cesty. Speciálně si dávejte pozor na svá elektronická zařízení.

Internet/Email

E-mail je k dispozici na palubě prostřednictvím satelitního systému. Tato služba je placená (je zde poplatek za příjem/zaslání zprávy). Je zde možnost i mezinárodního hovoru.

Strava

Nabídka stravy na palubě je pestrá a bohatá. s řadou amerických pokrmů , grilování a místní kuchyně (kostarické).

Pokud máte nějaké speciální požadavky na stravu (dieta) , prosím informujte nás co nejdříve,  aby se jachta mohla dostatečně připravit, tak aby vyhovovala vašim potřebám.

K snídani dostanete čerstvé ovoce,  teplé předkrmy, cereálie a ovocné džusy . Obědy jsou formou bufetu - najdete zde horké polévky, domácí pečivo, saláty a sendviče a/nebo předkrmy .

Večeře jsou servírované šéfkuchařem a zahrnují saláty, zeleninu, mořské plody, hovězí nebo kuřecí maso a čerstvý domácí dezert.

Některé speciální dietní a nápoje musí být vyžádány před realizací výpravy.

Na palubě lodi máte velký výběr ovocných šťáv a nealkoholických nápojů, chlazené vody, ledového čaje, kávy a omezené množství piva a vína, které jsou zdarma.

Kvůli vysokému clu, které zde platí na tvrdý alkohol, nebude tento na palubě lodi k dispozici. Pokud máte zájem, přivezte si vlastní.

Pozor: alkohol a potápění nejde dohromady! Pokud během dne budete konzumovat alkohol - automaticky se z Vás stává šnorchlař až do následujícího dne.

Oblečení

Vybavte se na lehko, prostor na jachtě je omezený. Dopročujeme Vám zabalit si věci do měkkého zavazadla (jako je pytel) pro snadné upevnění a pro Vaše pohodlí v kajutě.

Oblečení by mělo být lehké, pohodlné sportovní.  Plavky jsou nutností . Lehký svetr nebo bunda je ideální pro večery . Oblečení stačí neformální. Další věci, které budete potřebovat: krém na opalování , sluneční brýle , a polobotky/tenisky na  váš čas na břehu . Vzhledem k tomu, že Kokosový ostrov je pokrytý tropickým deštným pralesem, může zde být dost vlhko a večer chladno. Na výpravu do vnitrozemí je dobré být vybaven dlouhými pohodlnými kalhotami, ponožkami a košilí s dlouhým rukávem.

Zábava

K dispozici je celá řada noční zábavy, včetně potápění, identifikace ryb, prezentace, filmy, hry a další. Pokud máte oblíbený film, digitální prezentaci nebo video, které chcete sdílet, doporučujeme vám, aby je s sebou přivezli. Posádka zvláště miluje nové verze DVD, filmy, CD, nejnovější časopisy a knihy. Malá knihovna knih pro výměnu je udržována na palubě, stejně jako knihy k identifikaci ryb.
Ať už je to vaše výročí, narozeniny, líbánky, svatební cesta, nebo se slaví 100. ponor, dejte nám prosím vědět, aby posádka mohla připravit malou oslavu spolu s Vámi.

Speciální cenová nabídka na rok 2014/2015:

Oslavte s Wind Dancer a Okeanos Agressor 25 let plavby!

skupiny od USD 4195,--/osoba/výprava

jednotlivci od USD 4495,--/osoba/výprava