Mravenečník mexický

Mravenečník mexický

Mravenečník mexický - Tamandua mexicana

je menším z kostarických druhů mravenečníků. Obývá pralesy střední Ameriky. Živí se hmyzem (mravenci a termity), k jejichž lovu mu slouží dlouhý lepkavý jazyk. Jeho tělo měří (s hlavou) mezi 50 - 80 cm + chápavý ocas mezi 40 - 65 cm. Váží mezi 3,5 - 7,5 kg. Jeho trup je černý, působí dojmem, jako by byl oděný do "bílé košile", protože zbytek těla je zbarvený bíle (s nažloutlým odstínem). Na předních tlapách má čtyři silné drápy, na zadních 5 menších drápů. Má mizerný zrak, ale velmi dobrý čich. Tento mravenečník je menšího vzrůstu, není agresivní, spíše plachý, při sebemenším vyrušení prchá. Je to samotář, noční tvor, který většinu svého života stráví v korunách stromů. Na zemi působí neohrabaně. Období těhotenství trvá pět měsíců, po kterých samice rodí jedno mládě.

Patří do řádu chudozubých, který je značně různorodou a velmi starou fylogenetickou skupinou savců žijících výhradně v Jižní a střední Americe. Přesto mají její zástupci mnoho společných znaků, které je jako celek odlišují od ostatních řádů. Jak už napovídá český a dříve užívaný latinský název (Edentata) souvisí jejich hlavní znak s chrupem. Skutečně bezzubí jsou pouze mravenečníci.

Další zvláštností tohoto řádu je spojení hrudních a bederních obratlů, které velmi zpevňuje páteř. Toto u jiných savců nevídané, uzpůsobení je památkou na doby, kdy pozemní chudozubí dorůstali obrovských rozměrů.