Proč navštívit právě Kostariku?

29.08.2012 00:05

Kostarika - tropická země s velkou rozmanitostí ekosystémů

S rozlohou země jen 51.100 km2 (0,03% zemského povrchu) a 589.000 km2 teritoriálních vod, Kostarika je považována za jednu z 20 zemí s největší biodiverzitou na světě. Její zeměpisná poloha mezi dvěma oceány a sopečná pohoří jí poskytují velké množství mikroklimatických podmínek, které jsou jen jedním z důvodů jak vysvětlit její přírodní bohatsví, co se týče druhové zastoupení tak i zastoupení různých ekosystémů. Více jak 500.000 druhů vyskytujících se na tomto malém území, reprezentuje téměř 4% z celkového počtu odhadnutých existujících druhů na světě. Z těchto 500.000 jen 300.000 druhů patří mezi hmyz.

Více jak 25% území chráněno v rezervacích a národních parcích, což je největší procento chráněných oblastí na světě.

Nejbezpečnější země střední Ameriky

S vysokou úrovní hygieny

Minimální riziko tropických chorob

Exotická dovolená, při které se nemusíte strachovat o svůj život na každém kroku, která nabízí ubytovací i restaurační zařízení na vysoké úrovni, bez všelijakých breberek tak častých v jiných exotických částech světa...

Kostarika - země s velkou rozmanitostí ekosystémů