La Yeguita - svátek Panny Marie Guadalupské

12.12.2014 23:30

V pátek 12, prosince 2014 jsem byla pozvána na další adventní fiestu La Yeguita, která se konala v blízké vesnici Barra Honda. Jedná se o svátek k uctění Panny Marie de Guadalupe, která je uctívaná po celé Latinské Americe. Fiesta La Yeguita (https://www.enchanting-costarica.com/costa-rica-2/christmas-legend-la-yeguita-nicoya-costa-rica/), která se slaví 12. prosince, však pochází z města Nicoya. Legenda praví, že v tomto městě se utkali dva bratři v mačetovém souboji o dívku. Lidé, vycházející z místního kostela, poté, co lítý boj bratří spatřili, se začali modlit k panence Marii, aby učinila zázrak a souboji zabránila. V tom se objevila malá černá kobylka, která vběhla mezi znesvářené bratry a oddělila je od sebe. 

Oslava začíná v domě patrona Panny Marie, kde se sejdou vesničané a zúčastní se domácí modlitby. Příchozí jsou pohoštění nápojem chicheme (teplý nápoj z fialové odrůdy kukuřice a zázvoru) a tradičními tamáles (o těch něco více příště). Poté od domu odejde procesí v čele se soškou panenky Marie, doprovázené tančící dvojicí, která představuje již zmíněnou kobylku a panenku Marii. K tomu vyhrává místní dechovka. Procesí dojde až ke svatostánku připravenému pro panenku Marii, kde proběhne mše celebrovaná místním farářem. Po obřadu se občané odeberou do místní coyolérie, kde se podává palmové víno coyol, hraje muzika marimba a tančí se až do rána.